T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ
2019/7893 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Alipaşa Mahallesi 70 ada 7 parsel sayılı beş katlı betonarme konut ve arsası niteliğinde 257 m2 yüzölçümlü 3. kat 7 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken niteliğinde borçlu adına tam oranda hisseli 39/260 oranında arsa paylı taşınmazdır. Taşınmazın açık adresi Alipaşa Mahallesi Ebeler Sokak No:12/7 Kütahyadır. İmar planında 5m. ön bahçeli bitişik nizam 4 kat olan yapı adasında kalmakta olup kısmen önemli alan (ÖA-1) içerisindedir. Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacak, mania kotu:967-967 m'dir. Taşınmaz dubleks mesken olup alt katında 2 oda 1 salon 1 mutfak 1 tuvalet bulunmakta, üst katında 2 oda, 2 teras ve 1 banyo olup mimari projesinde yaklaşık net alanı 146 m2 dir. Taşınmazda daire kapısı çelik kapı, pencereler pvc doğrama, duvarlar alçı üzeri plastik boya, alt katta ve üst katta yerler şap betonu atılmış hiçbir kaplama malzemesi yoktur. Mutfak dolabı takılmamış, kombisi yoktur. Duvarlar, döşemeler ve tabanlar yağmur suyunu içeri almış kabarmalar mevcut, terasın üzeri kapatılmamıştır. Taşınmaz genel itibariyle yeni yapılaşmaların bulunduğu 4 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak orta-üst düzey gelir grubuna hitap etmekte, ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz doğalgaz kombili ısınma sistemine göre dizayn edilmiş, asansörü olmayıp yaklaşık 5-6 yıllıktır. Çarşı merkezine yaklaşık 1 km mesafede, yeni yapı fakat inşaat kalitesi düşüktür.
Kıymeti : 165.000,00 TL
KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
Satış Günü : 17/11/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Günü : 15/12/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7893 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2020 (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN-ILN01233530