T.C. KÜTAHYA 1. İCRA DAİRESİ
2019/3851 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, Maruf Mahallesi, 283 Ada, 58 Parselin 2/3 HİSSESİ SATILIKTIR. Taşınmaz tapuda Maruf Mahallesi, 283 ada,58 parselde kayıtlı, 70,08 m2 yüzölçümlü kerpiç ev niteliğinde borçlu adına 2/3 oranında hisselidir. Taşınmazın adresi Maruf Mahallesi 3.Çıkmaz Sokak Dış Kapı No 3 dür. Taşınmaz tapu kaydına göre korunması gereken kültür varlığı ve eski eserdir beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde üç katlı bina bulunmakta olup toplamda yaklaşık alanı 210,00M2 dir. Taşınmazın iki yoldan da girişi mevcuttur. Taşınmazda duvarlar kerpiçtir. Taşınmazın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmamıştır. Söz konusu taşınmazda üst katta ve en alt katta pencereler ahşap doğramadır. Orta katın bazı pencereleri ahşap bazıları pvc doğramadır. Daire giriş kapıları demir doğrama kapıdır. Taşınmaz genel itibariyle eski yapılaşmaların bulunduğu 2-3 katlı yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak alt-orta düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Bölgede ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz 3A yapı grubunda asansörsüz olup yaklaşık 55-60 seneliktir. Taşınmaz çarşı merkezine yaklaşık 1,5 km mesafededir.
Adresi : Maruf Mahallesi 3.Çıkmaz Sokak Dış Kapı No 3 Kütahya
Yüzölçümü : 70,08 m2
Arsa Payı : 2/3
İmar Durumu : İmar planında kısmen yol, kısmen de bitişik nizam 2 kat yapı adasında olup şuyuludur. Etkilenme geçiş alanı ve önemli alan(Ö-A-3) içerisindedir.
Kıymeti : 73.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :1- 28/02/1990 Tarih ve 633 yevmiye nolu Korunması gerekli kültür varlığı
2-07/03/1990 tarih ve 746 yevmiye ile korunması gereken kültür varlığı
3-23/02/1983 tarih ve 402 yevmiye nolu eski eserdir beyanları bulunmaktadır.
Söz konusu taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/11/2019 tarih ve 5551 sayılı kararı ile sınırları revize edilen Kütahya Merkez Kentsel Sit alanı içerisinde yer almakta olup, söz konusu alanda aynı kara ile uygun bulunan Kütahya Merkez İlçesi Kentsel Sit Alanı 1. Ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanları Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulu geçerlidirAyrıca 17/07/1987 tarih ve 3552 sayılı kararı ile tescil kaydının devamına karar verilen 27 envanter numaralı 1.grup korunması gerekli anıtsal mimari örneğine cephelidir.
Ayrıca Kentsel Sit sınırları içinde kaldığından ve tescilli yapıya cepheli olduğundan, bu parselde herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmadan önce Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir.
4- Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin :02/12/2020 - 21/12/2020
İkinci Artırma İçin :27/12/2020 - 18/01/2021
Satış Günü : 22/12/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Günü : 19/01/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3851 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN-ILN01243718)