T.C.

KÜTAHYA

 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

  2018/30 SATIŞ

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

  1 NO'LU TAŞINMAZIN

  Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, Meydan Mahallesi, 1685 Ada, 437 Parsel,Bahçeli Kagir Ev 224 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

  Taşınmaz Kütahya il merkezinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Meydan Mahallesinde yer almaktadır. Yakın çevresinde 4-5 katlıapartman tarzı yapılar ile müstakil binalar, semt pazarı,Şeker camii, Şeker ilkokulu,park ve marketler bulunmaktadır.Günlük ihtiyaçlaryakın çevreden karşılanabilmekte olup ulaşım içintaplu taşıma araçları durağı yakın mesafede yer almaktadır. Taşınmaz bitişik nizam 3/A yapı sınıfında , ahşap yapı tarzındatek katlı olarak inşaa edilmiştir.Toplam 184 m² yapı alanlıbahçelikagir ev olarak tahsisi yapılmıştır.Bina 55-60 yaş aralığındadır. Binanın yarısı orta bakımlıkullanılabilir halde,diğer yarısı da metruk halde kullanılamaz durumdu olduğu görülmüştür.

  Adresi : Meydan Mahallesi, Gümüşdere sokakno: 6 - 8Merkez/KÜTAHYA

  Yüzölçümü : 224 m2

  Arsa Payı : TAM

  İmar Durumu : Taşınmaz imarplanında bitişik nizam 4 kat yapı adasında kalmaktadır. Önemli alan içerisindedir. Kütahya Askeri Havaalanı Mania Planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır.

  Kıymeti : 380.160,00 TL

  KDV Oranı : %18

  Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerindeki evMustafa Günay ileOğuzlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine aittir.

 2. Satış Günü : 12/04/2019 günü 09:30 - 09:40 arası
 3. Satış Günü : 09/05/2019 günü 09:30 - 09:40 arası

Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNASI 2 SULH HUKUK DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI) - null null / null

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/30 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2019

Ramazan DEMİR

Satış Memuru

126229

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 • : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

  MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 05.03.2019