MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 21 Ağustos’ta yayımlanan teşvik kararlarıyla Kütahya’nın 4.Bölgeden 3. Bölgeye yükselmesinin Kütahya’ya gelecek olan yatırımcıları sekteye uğratacağını bildirdi.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ağustos tarihinde yayınlanan teşvik kararlarının 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını hatırlattı.
Teşvik Kapsamında Kütahya’nın 4.Bölgeden 3. Bölgeye yükselmesinin Kütahya’nın gelişmişlik anlamında sevindirici olsa da uzun vadede ve Kütahya’da faaliyet gösteren yatırımcılar ile yeni gelecek olan yatırımcıların Kütahya’yı seçmemelerinde etkin rol alacağını dile getiren Erbaş, şunları söyledi: “Emet ilçemizde faaliyet gösteren Etibor İşletmesinin gelirinin de hesaplamaya dahil edilmesi bor rezerv fiyatlarının değişkenlik göstermesi de göz önünde bulundurularak ileriki süreçte ilimiz üçüncü bölgeden ikinci bölgeye mi geçecektir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda Şehrimiz 2021 yılı başından itibaren sanayicimizin teşvikten az yararlanacağını ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş; “4. Bölgede yer alan Kütahya 3. Bölgeye yükselmesi ile birlikte Vergi indirimi yatırıma katkı oranı yüzde 30’dan yüzde 25’e, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB ve EB Dışı için 6 yıldan 5 yıla, OSB ve EB içi için 7 yıldan 6 yıla, Yatırım yeri tahsisinde Faiz veya Kar Payı Desteği iç kredide 4 puandan 3 puana düşürüldü. Ortalama olarak iş dünyamızın aldığı destekler yüzde 5 ila yüzde 10 arasında azalmış ve buda ilimiz ekonomisine zarar vermektedir.”
Türkiye genelinde 69 il yerini korurken Kütahya’nın yükselen 10 il arasına alınması sanayiciyi zor duruma soktuğunu kaydeden Erbaş; “Bu dönemde sanayicimiz büyük zarar görmüş, yatırım yapmak isteyen yapamamış, istihdam artırımına gidecek olan artırım yapamamıştır. Bu zor günlerde 2021 yılı başında yürürlüğe girecek olan Teşvik Sisteminde değişiklik sanayicimizi daha da karamsarlığa sokacaktır. Biran önce bu karardan vaz geçilmesi ya da ertelenmesi gerekmektedir” dedi. Komşu il Afyonkarahisar’ın yerini koruduğunu belirten Erbaş; “Bölge olarak yakın olmamız ilimize gelecek olan yatırımların komşu ile kaymasına sebep olacaktır. Aslına bakıldığında ise Kütahya’nın yatırım ve teşvik konusunda daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır” diye konuştu.
İDRİS DOĞAN