Kütahya’da, evde izolasyona tabi tutulan ve izolasyon yükümlülüklerini ihlal eden vatandaşlara yönelik elektronik imkanlar da dahil her türlü caydırıcılık tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı bildirildi.
Toplantıda, evde izolasyona tabi tutulan koronavirüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği, bunun önüne geçilmesi amacıyla ek tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, toplantıda alınan ek tedbirler ise şöyle sıralandı:
“İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanmasına, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan il-ilçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekiplerinin’ oluşturulmasına, ilgili planlamaların il- ilçe Salgın Denetim Merkezi birimleri tarafından ilde valilik ilçelerde kaymakamlıklarca yapılmasına, bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin görevlendirilmesine, gerektiğinde muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerinin ekiplere dahil edilmesine, izolasyon uygulamalarıyla ilgili valiliğimiz tarafından yayımlanan talimatların eksiksiz uygulanmasına, Kovid-19 pandemisi kapsamında alınan önlemlere veya belirtilen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile il-ilçe Salgın Denetim Merkezlerine ihbar ve şikayette bulunabilmelerine, alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ve zabıta ekipleri ile denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.” ESMAHAN SARAÇOĞLU